Публична лекция „Антифашистката съпротива в България 1941–1944 г. и съветският фактор“

Студентският исторически център проведе лекция и дискусия с проф. Искра Баева, член на проекта на Института за исторически изследвания „Русия, България, Балканите. Проблеми на войната и мира ХVІІІ–ХХІ век (митове и действителност)“, финансиран от ФНИ-МОН на тема: „Антифашистката съпротива в България 1941–1944 г. и съветският фактор“.

Място: Студентски исторически център (СИЦ), Студентски град, бл. 52, вх. 13.
Време: 16 май, четвъртък, 19:00 часа.