Работно посещение в Института за световна история – Китайска академия за обществени науки

В рамките на проекта „България и Китай: исторически паралели в опитите за модернизацията им от края на Втората световна война до началото на ХХІ век“ доц. д-р Надя Филипова и гл. ас. д-р Инна Манасиева от Института за исторически изследвания осъществиха работно посещение в Института за световна история – Китайска академия за обществени науки в периода 23 – 29 септември 2018 г.

Доц. д-р Надя Филипова изнесе лекции на тема: „Българската външна политика в Близкия изток през 90-те години на ХХ и началото на XXI век“ и „Проблемите на модернизацията на България в периода на Студената война в българската историография“. Гл. ас. д-р Инна Манасиева изнесе лекция на тема: „Украинската външна политика през 90-те години на ХХ и началото на XXI век“.