Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка провеждането на Семинара „Актуални проблеми на историята и историографията“ се отлага!


На 17 ноември 2020 г.,  в Института за исторически изследвания – БАН, партер, Голям салон в рамките на Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ ще бъдат изнесени

Публични лекции по
Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“,
финансирана от Министерство на образованието и науката

Виж програма на семинара