Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Лекция на д-р Виктор Рогозенски: „Самоопределението в Тешинска Силезия. 100 години от чехословашко-полския конфликт за Тешинска Силезия.“

Тешинския конфликт е граничен спор между Чехословакия и Полша за региона на Тешинска Силезия воден между януари 1919 и юли 1920 г. Той започва с чехословашко-полския полския военен конфликт, който избухва на 23 януари 1919 г. и трае една една седмица. Приключва на 28 юли 1920 г. с решение на Конференцията на посланиците, което разделя Тешинския регион като едните общини попадат в Чехословакия другите в Полша. По голямата част от Тешинско където полското населението е многократно по-голямо от чешкото попада в пределите на Чехословакия. Докладът ще представи най-важните аспекти на полско-чехословашкия граничен спор: чешко-полската война, плебисцитния период и арбитражното решение на Великите сили.

Лекцията се състоя на 26 февруари в Заседателната зала на Института за исторически изследвания, ет. 3.