СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА И ИСТОРИОГРАФИЯТА“

На 26 октомври 2021 г.,  в Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката бе организирана ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Стефка Първева на тема Професионални превозвачи на хора и стоки по пътищата на Румелия през ХVІІ–ХVІІІ век“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom.