СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА И ИСТОРИОГРАФИЯТА“

На 16 ноември 2021 г. от 16:30 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д-р Росица Стоянова на тема Държавата срещу „буржоазната филантропия“ (1944–1952 г.)
Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom: виж пълен запис от лекцията