Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ – 29.06.2021 г.

На 29 юни 2021 г.,  Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на доц. д-р Надя Филипова на тема „Трудови миграции на български специалисти в Либия в годините на Студената война“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom.
Виж видеозапис на лекцията (формат МP4, 142 мегабайта).