Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“, ННП „Млади учени и постдокторанти – 2“

На 14 ноември 2023 година в Института за исторически изследвания се проведе семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“. В рамките на семинара доклади изнесоха обучаваните в Института за исторически изследвания – БАН млади учени и постдокторанти по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. Програмата на семинара вижте тук.