Семинар в рамките на проект „Проблеми на модернизацията на българското общество през „Дългия XIX век“

Българска академия на науките
Институт за исторически изследвания

С Е М И Н А Р

в рамките на проект

„ПРОБЛЕМИ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ „ДЪЛГИЯ XIX ВЕК“

31 март 2022 г. (четвъртък)

Големия салон, I етаж в сградата на ИИстИ

13:00 – 13:10 Откриване на семинара

13:10 – 14:30 Първо заседание

Водещ: доц. д-р Пламен Божинов

13:10 – 13:20 проф. д. и. н. Пенка Пейковска. „Миграция и модернизация през „дългия XIX век“: случаят с България и българите

13:20 – 13:30 гл. ас. д-р Ивайло Найденов. „Промяната в менталността и стопанското поведение на свищовските търговци предприемачи през „дългия XIX век

13:30 – 13:40 доц. д-р Антоанета Кирилова. „Руските дипломати на Балканите за реформената политика на Османската империя след Кримската война и Хатихумаюна (1853-1856)

13:40 – 13:50 доц. д.и.н. Теодоричка Готовска-Хенце. Специализираните училища в Хабсбургската империя и земеделската просвета в българските земи до 1878 г.

13:50 – 14:00 гл. ас. д-р Мария Левкова-Мучинова. „Модернизация на девическото образование през Възраждането

14:00 – 14:10 гл. ас. д-р Димитър Христов. „Модернизация на знанието през „дългия“ XIX в.

14:10 – 14:30 Дискусия

14:30 – 15:00 Кафе пауза

15:00 – 16:20 Второ заседание

Водещ: проф. д-р Росица Стоянова

15:00 – 15:10 проф. д-р Йорданка Гешева. „Конституцията от 1879 г. като път към модернизацията на държавата

15:10 – 15:20 доц. д. и. н. Петър Стоянович. Държавният глава и европеизацията на България 1887-1912

15:20 – 15:30 гл. ас. д-р Алека Стрезова. „Нова България пред Стара Европа: развитието на българския дипломатически корпус до 1918 г.

15:30 – 15:40 доц. д-р Росица Лельова. „Модернизационните процеси в българското общество в европейските вилаети на Османската империя в края на XIX в. на страниците на екзархийския печат

15:40 – 15:50 проф. д-р Росица Стоянова. „Жените и благотворителността в България – традиция и модерност (края на XIX век – 40-те години на XX век)

15:50 – 16:00 доц. д-р Пламен Божинов. „Интеграция и дезинтеграция на цариградските българи в процеса на модернизация на Османската империя (40-те – 60-те години на XIX век)

16:00 – 16:20 Дискусия и закриване на семинара