Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“

На 21 март 2023 г.,  вторник, Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
на доц. д-р Алека Стрезова на тема
„Българските дипломати (1879–1918 г.)“

Лекцията се проведе в хибриден формат – в заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН (бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 2 и виртуално чрез платформа Zoom.