Скръбна вест

C:\Users\HOME\Pictures\olia\olia (4).png

Доц. д-р Олга Тодорова Тодорова

(13.05.1957 – 9.05.2022)

Преждевременно ни напусна забележителен учен историк, изследовател на забравени и пренебрегвани теми не само в историята на българите под османска власт, но и в османистиката като цяло. Изследовател, чиито трудове бяха посрещани с интерес както в родната историография, така и в чужбина. Монографиите ѝ „Православната църква и българите. XV-XVIII век“, „Жените от Централните Балкани през османската епоха – XV-XVII век“ и „Домашното робство и робовладение в Османска Румелия“ са съществен принос към очертаването на социалните структури и отношения в Османската империя. Обект на различни ракурси в многобройните ѝ студии и статии бяха и етно-религиозните взаимоотношения, историята на манталитетите, на жената, брака, детето и семейството, връзката между фолклора и историята и мн. др.

Като ръководител на секцията „България, Османската империя и Европа“ в Института за исторически изследвания (от 2012), член на Научния съвет на института (от 2008) и негов заместник-председател (2008-2012) Олга Тодорова значително спомогна за издигането на научните критерии в професионалната среда, за осигуряването на възможности за развитието и усъвършенстването на млади учени и за създаването на добронамерен колегиален климат за дискусии и предложения. Не по-малък бе приносът ѝ като член на редколегията на списанията „Bulgarian Historical Review” и „История“. Тя бе и обичан от студентите преподавател в спецкурсовете ѝ в Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Не само високите ѝ професионални качества и забележителният ѝ принос в османистиката, но и научната етика и активна гражданска позиция, към които неизменно се придържаше, са пример за нас и за следващите поколения историци.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Институт за исторически изследвания – БАН

Опелото ще се състои на 14.05.2022 г., събота, от 13:00 часа в храма „Св. Седмочисленици“