Скръбна вест

Почина

акад. КОНСТАНТИН КОСЕВ

(15.08.1937–26.11.2020)

Напусна ни изтъкнат учен-изследовател, дългогодишен професор в Историческия факултет на Софийския университет, заместник-директор на Института по история и на Единния център по история (1973–1978), заместник-председател на БАН (1996–2007), общественик и парламентарист.

Възпитаник на школата на проф. Ал. Бурмов, специализирал в Мюнхен и Бон, К. Косев израства като един от най-добрите специалисти у нас по история на Германия и нейните отношения с Великите сили през XIX в. С вещината и точността на хирург той „разрязваше“ историческата „плът“, за да направи дисекция на тънките нишки, свързващи голямата европейска политика, и да „ситуира“ българското място в нея и българската орис по време на Априлското въстание, Източната криза и Руско-турската освободителна война от 1877–1878 г. Доктор на историческите науки (1977), професор (1979), член-кореспондент на БАН (1980) и академик (2003), със своите 8 монографии, 15 студии и многобройни статии той записа името си сред най-добрите постижения на българската историография на рубежа на две епохи.

Един от създателите на секция „Нова и най-нова обща история“ в Института за исторически изследвания, той беше и неин вдъхновител: под насърчаващата му грижа израснаха специалисти от по-младото поколение, за които той остава пример на изключителен професионалист и достойна, социално ангажирана личност.

Поклон пред светлата му памет!

Институт за исторически изследвания – БАН