Скръбна вест

Напусна ни

проф. д.и.н. Стефан Колев Дойнов

(29.04.1936 – 19.02.2020)

Възпитаник на знаменитата Априловска гимназия в Габрово, а после и на СУ „Св. Климент Охридски“, където през 1964 г. се дипломира със специалност „История“, проф. Стефан Дойнов посвети целия си живот на изучаване проблемите на Българското възраждане. Неговите научни трудове – повече от една дузина монографии, писани самостоятелно или в съавторство, и десетки студии и статии – отвориха нови хоризонти в изследването на тази ключова за модерното ни развитие епоха. Неоценими са приносите му за проучване на българските политически изяви и въстанически движения в края на ХVІІІ – началото на ХІХ в., на руско-турските войни и преселенията на българи към земите на днешни Молдова, Украйна и Южна Русия по време на Възраждането, както и на ред други теми и проблеми от възрожденската ни история.

При все че през годините е заемал много и различни позиции – учител, научен сътрудник на Историческия музей в Габрово, преподавател по „Нова българска история“ в Историческия факултет на СУ, член на Специализирания Научен Съвет по Нова и най-нова история на ВАК, председател на ГУА (дн. ДА „Архиви“) и др., – академичната кариера на проф. Дойнов винаги е била най-тясно свързана с Института за исторически изследвания на БАН, където той постъпва още през 1968 г. и служи чак до пенсионирането си. В продължение на десетилетия той бе един от „стълбовете“ на Института – член и председател на неговия Научен съвет, участник в редколегията на сп. „Исторически преглед“.

В спомените на всички нас, които имахме привилегията да работим редом с него, проф. Дойнов ще остане не само като отличен учен, но и като прекрасен колега и рядко обаятелна личност – великодушен, артистичен, с искрящо чувство за хумор и огромно жизнелюбие.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

От колегите му от секция „Българите, Османската империя и Европа“
на Института за исторически изследвания при БАН