Среща с учени от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавски университет

От 10 до 13 април Институтът за исторически изследвания беше домакин на делегация от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавски университет (проф. д-р Хелена Красовска, д-р Давид Колбая, Диана Брутян) и сътрудници на Центъра – проф. д-р Рустис Камунтавичюс (Университет Витаутас Магнус, Литва) и дин Роман Чмелик (директор на Лвовския исторически музей, Украйна). Работното посещение беше свързано със съвместното организиране на международна конференция през октомври месец в София, на която ИИстИ ще бъде домакин. Бяха обсъдени и планове за бъдещо научно сътрудничество между институциите.