Цар Иван Асен II (1218–1241). Сборник по случай 800-годишнината от неговото възшествие на българския престол

На 31 октомври 2019 г. в Заседателна зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“ беше представен сборникът с изследвания от международната научна конференция „Цар на българи и гърци“, посветена на 800-годишнината от възшествието на цар Иван Асен II на българския престол. Съставителство и редакция: Васил Гюзелев, Илия Г. Илиев, Кирил Ненов.

Форумът се проведе на 29 и 30 ноември 2018 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Организационният комитет включваше в състава си следните български историци: акад. Васил Гюзелев, проф. дин Ани Данчева-Василева, проф. дин Илия Г. Илиев, проф. дин Петър Ангелов, доц. д-р Александър Николов, доц. д-р Даниел Вачков и гл. ас. д-р Кирил Ненов. В програмата на събитието взеха участие 36 учени медиевисти от България, Гърция, Италия и Сърбия. Изнесените от тях доклади, посветени на политическия, обществения и културния живот на Българското царство по времето на Иван Асен II, предизвикаха голям интерес и оживена дискусия сред участниците. Настоящият сборник съдържа значителна част от представените на конференцията изследвания. Съставителите изразяват надежда, че публикуваните тук текстове ще съдействат за обогатяване на информацията, представите и концепциите за Иван-Асеневото царуване и за мястото на България тогава в историята на Балканите и Европа.


Изказване на проф. д. и. н. Илия Илиев при откриването на конференцията, посветена на цар Йоан Асен II „Цар на българи и гърци“, по случай 800-годишнината от възшествието на Йоан Асен II (1218–1241), 29–30 ноември 2018 г., Институт за исторически изследвания – БАН (канал Medieval History в YouTube)