100 години от подписването на Ньойския мирен договор

На 27 ноември 2019 г. от 18 ч. (българско време) по инициатива на кметството на Ньоий сюр Сен и на българското посолство в Париж в залата, където е бил подписан мирния договор се организира церемония, отбелязваща събитието. Сред официалните гости присъстваха кметът на Ньоий сюр Сен, префектът на района, представители на посолствата на България, САЩ, Великобритания, Румъния и Гърция в Париж. Доц. д-р Даниел Вачков изнесе кратък доклад, посветен на Ньойския договор и последиците от него. Беше представена и изложба по темата. Събитието беше отразено и в местна преса.