150 години БАН – лекции и дискусии

Уважаеми колеги и приятели, по повод 150-та годишнина на БАН Институтът за исторически изследвания организира серия от лекции и научни форуми (виж покана за предстоящите събития).

На 28 март 2019 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания (бул. Шипченски проход №52, бл. 17, ет. 1) ас. д-р Симона Самуилова изнесе лекция на тема „Фалшивите новини“ в идеологическата конфронтация между САЩ и СССР през Студената война“

През последните години „дезинформацията“ – по-известна със съвременния термин „фалшиви новини“ – отново се връща в центъра на международните отношения в ролята си на мощно оръжие за постигане на външнополитически цели. Историческата реконструкция на съветската кампания за „дезинформация“ от времето на Студената война показва, че съвременната тактика за разпространение на „фалшиви новини“ от страна на Русия е същата. Разликата е, че сега тя достига до всяка точка на света, включително и в самите Съединени щати, което я прави далеч по-успешна. В борбата срещу нея САЩ могат да извлекат множество поуки – както положителни така и отрицателни – от опита си по време на Студената война.