Академик Иван Йончев Снегаров

Date:
Time: -

На 12 октомври 1883 г. (30 септември ст. ст.) в гр. Охрид е роден академик Иван ЙончевСнегаров – виден български църковен историк, архивист и археограф. През 1912 г. той завършва Духовна академия в Киев със специализация по византология. След това работи като учител, професор в Софийския университет. Иван Снегаров е назначен за първи директор на Института за Българска история (дн. Институт заисторически изследвания) при БАН от основаването му през 1947 до 1950 година. Следващото десетилетие е директор на Архивния институт при БАН. Снегаров е автор на множество изследвания на българската църковна и културна история, които оставят трайна диря в историята на българското историческо познание.