България член на ООН

Date:
Time: -

На 14.12.1955 г. Народна република България е приета за пълноправен член на Организацията на обединените нации. Организацията е създадена официално на 24.10.1945 г., когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни–членки на нейния Съвет за сигурност – Китай, СССР, САЩ, Великобритания и Франция. Основна цел на ООН е спазване на мира и сигурността. Основавайки се на принципите за равни права и самоопределяне на народите, тя развива и приятелските международни отношения. Организацията полага грижи за постигането на световно сътрудничество при разрешаването на международни проблеми от културно, икономическо, социално или хуманитарно естество. През 1960 г. България става член на Комитета по разоръжаване, а през 1962 г. е избрана в Комитета за приложение на Декларацията за предоставяне на независимост на колонизираните страни и народи. Страната участва като непостоянен член на Съвета да сигурност 3 пъти: през 1966-1967, 1986-1987 и 2002-2003.

Република България активно се включва в мироопазващите операции на ООН – ОПМ: в Камбоджа (1992-1993), Ангола (1995-1999), Таджикистан (1995-2000), Етиопия/Еритрея (2000-2004), Босна и Херцеговина (от 1997), Косово (от 2000), Афганистан (от 2002), Либерия (от 2004).