Кресненско-Разложко въстание

Date:
Time: -

Кресненско-Разложкото въстание е въстание на македонските българи от 1878 – 1879 година срещу османската власт, последвало решенията на Берлинския конгрес, оставил Македония, извън границите на новообразуваното Княжество България.