Освобождението на София

Date:
Time: -

На 23 декември / 4 януари 1878 г. в София влизат първите руски части: Кавказката казашка бригада и Гродненския Хусарски полк, които са част от Западния отряд под командването на ген. Йосиф Гурко. Градът се освобождава след успешната операция за разгрома на Орханийската османска армия, която по това време се е оттеглила в Софийското поле. След битката при София тази османска армия престава да съществува като организирана военна сила. Градът, въпреки намеренията на турските власти,  посреща свободата без да е напълно опожарен и опустошен. За това значима роля изиграват западните консули, които отказали да напуснат града. Друга причина са бързите действия на руските войски. Така те успяват да вземат и големи военни складове с боеприпаси и продоволствие. В катедралния храм „Св. Неделя“ е отслужен благодарствен молебен в присъствието на генерал-лейтенант Йосиф Гурко и генерал-майор Отон Раух. След успеха на битката при София на Османската империя са нанесени непоправими човешки и материални загуби. Направлението София – Пловдив – Одрин е открито за настъпление. Пловдив е освободен на 16 януари, а Одрин е превзет на 20 януари.