Парижка мирна конференция

Date:
Time: -

На 18.01.1919 г. започват заседанията на Парижката мирна конференция, свикана във френската столица за изработването на мирните договори след Първата световна война. Дипломати от 32 страни участват в 52 комисии и 1646 сесии за определянето на клаузите на трактатите. В резултат на работата на конференцията са подписани пет договора с победените в световния конфликт страни: Парижки (с Германия), Сен-Жерменски (с Австрия), Ньойски (с България), Трианонски (с Унгария) и Севърски (с Турция). Създадена е международната организация Общество на народите (ОН), чиято цел е да съдейства за мирното разрешение на световни конфликти. България става член на ОН през 1920 г.