Първи брой на в-к „Знаме“

Date:
Time: -

На 8.12.1874 г. излиза първият брой на в. „Знаме“ с редактор Христо Ботев. Вестникът се превръща в орган на българската национална революция. В него намират най-пълен израз обществено-политическите, философските и естетическите възгледи на Ботев.

Печатната преса „Знаме“, на която се печата вестникът с ново оформление от бр. 11. От 1960 г. се съхранява в музея на Ботев.