Съдбата на Западните покрайнини

Date:
Time: -

На 6.11.1920 г. на основание на Ньойския мирен договор армията на Сърбия окупира Западните покрайнини (площ 1555 кв. км, население тогава 65 000 души); в България е обявен 3-дневен национален траур.