БЪЛГАРО-КИТАЙСКИ НАУЧЕН ФОРУМ

На 2 октомври 2018 в Заседателната зала на Института се проведе Кръгла маса на участниците в международния проект по ЕБР между Институт за исторически изследвания – БАН и Институт за световна история – Китайска академия за обществени науки на тема „България и Китай: исторически паралели в опитите за модернизацията им от края на Втората световна война до началото на ХХІ век“.

Виж Програмата на конференцията.

В нея взеха участие учени от Института (проф. И. Марчева, доц. П. Димитрова, доц. Н. Филипова, доц. Е. Кандиларов, гл. ас. Детелина Динева, гл. ас. В. Стоянова, гл. ас. Елена Костова, гл. ас. Инна Манасиева и гл. ас. Ирина Григорова), както и проф. Искра Баева, проф. Евг. Калинова от ИФ на СУ и доц. Н. Христова от НБУ. Те изнесоха доклади по работните си теми в проекта.

Същото направиха и китайските гости. Това бяха проф. д-р Ван Сяоцзюй – ръководител на проекта от Института за световна история и д-р Бао. Проф. Ван запознава участниците и с намеренията на останалите китайски колеги за работа по проекта.

Беше набелязан и планът за работа през 2019 на двата екипа, който включва провеждане на два етапа на международна конференция по темата на проекта.

Общо беше становището, че научните контакти между двата Института са много полезни и разширяват хоризонтите на учените от двете страни за изследване на собствената им история.