• Институт за исторически изследвания към БАН
  • СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“
    На 20 февруари 2024 г., вторник, от 16:00 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Нергис Имамоглу на тема „Политиката на османизъм и идентичностни нагласи сред българите през XIX век“ Лекцията се проведе в хибриден формат – в ...
  • Международен семинар „Богомилството на Изток и Запад“
    В Конферентната зала в Ректората се проведе стартов международен семинар „Богомилството на Изток и Запад“. С него официално се откриват дейностите по научноизследователския проект „Богомилството в историята и в наши дни“, разработен от екип към Центъра за изследване на религиите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Института за исторически изследвания при Българската ...