Контакти

 

Институт за исторически изследвания при БАН

Адрес: бул. „Шипченски проход“, № 52, бл. 17
София 1113, България
Тел.: +359 2 870 85 13
Факс: +359 2 870 21 91
Е-mail: office(at)ihist(dot)bas(dot)bg