СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“

На 20 февруари 2024 г., вторник, от 16:00 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Нергис Имамоглу на тема „Политиката на османизъм и идентичностни нагласи сред българите през XIX век“ Лекцията … Продължение

Международен семинар „Богомилството на Изток и Запад“

В Конферентната зала в Ректората се проведе стартов международен семинар „Богомилството на Изток и Запад“. С него официално се откриват дейностите по научноизследователския проект „Богомилството в историята и в наши дни“, разработен от екип към Центъра за изследване на религиите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Института за исторически изследвания при Българската … Продължение

Публична лекция на д-р Нергис Имамоглу

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“ На  6 февруари 2024 г., вторник, от 15:00 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката се състоя  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Нергис Имамоглу на тема „Културни граници … Продължение

Публична лекция на д-р Нергис Имамоглу

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“ На 30 януари 2024 г., вторник, от 15:30 ч.  в Института за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката бе организирана ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Нергис Имамоглу на тема: „Балканите през … Продължение

Публична лекция на проф. д-р Пенка Данова

На 12 декември 2023 г. в рамките на Общоинститутския семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“, организиран от Института за исторически изследвания – БАН, се проведе лекция на проф. д-р Пенка Данова на тема: „Българското средновековие в италиански исторически съчинения (ХІV-ХVІІ век)“. Д-р Пенка Данова бе избрана за професор в Института за исторически изследвания – … Продължение

Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“

На 5 декември 2023 г., Институтът за исторически изследвания – БАН, в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира П У Б Л И Ч Н А  Л Е К Ц И Я на ас. д-р Александър Златанов на тема „Полската емиграция по българските … Продължение

Уъркшоп „Войната и нейното ехо в живота на османската провинция (ХV-ХVІІІ век)“

На 30 ноември 2023 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания се проведе уъркшоп в рамките на проекта: Войната и нейното ехо в живота на османската провинция (ХV-ХVІІІ век). ПРОГРАМА 10 часа Официално откриване на заседанията от проф. д-р Даниел Вачков – Директор на Института за исторически изследвания при БАН Първо заседание Председател: … Продължение

Представяне на документалния сборник„Марин Дринов. Писма телеграми, докладни записки 1859 – 1905 г.“

На 21 ноември 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките бе презентиран документалния сборник „Марин Дринов. Писма телеграми, докладни записки 1859 – 1905 г.“ Изданието бе представено от проф. д.и.н. Теодоричка Готовска – Хенце. За първи път е събрана възможно най-пълната и представителна колекция от личната, обществената и служебната кореспонденция … Продължение

Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“, ННП „Млади учени и постдокторанти – 2“

На 14 ноември 2023 година в Института за исторически изследвания се проведе семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“. В рамките на семинара доклади изнесоха обучаваните в Института за исторически изследвания – БАН млади учени и постдокторанти по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. Програмата на семинара вижте тук.

Научна конференция „Стопанство и търговия на средновековните Балкани“

Секция „Средновековна история“ към Института за исторически изследвания при Българската академия на науките организира научна конференция с международно участие под надслов „Стопанство и търговия на средновековните Балкани“. Научният форум се проведе на 10-11 ноември 2023 г. в Големия салон в сградата на Института за исторически изследвания, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 1, … Продължение