Национална научна конференция „България, Европа и светът: традиции и трансформации“

На 24 и 25 април 2024 година в Института за исторически изследвания се проведе национална научна конференция на тема „България, Европа и светът: традиции и трансформации“. Форумът бе организиран в рамките на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (РМС 206/07.04.22), изпълнявана в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Виж Програма на конференцията.