• Институт за исторически изследвания към БАН
  • МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕРИФЕРИИТЕ НА ИМПЕРИИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, ХV–ХХ ВЕК: ВЛАСТ, ИНСТИТУЦИИ, ОБЩЕСТВО, АДАПТАЦИЯ“ На 14 септември 2021 г. се проведе онлайн международна научна конференция „Перифериите на империите и националните държави в Централна и Югоизточна Европа, ХV–ХХ век: власт, институции, общество, адаптация“, организирана от  Българо-унгарската историческа комисия, Института за исторически изследвания при БАН и Института за история при унгарския Изследователски център по хуманитаристика и провеждана с любезното съдействие на Институт ...
  • Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ На 6 юли 2021 г.,  вторник, от 16:30 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство,национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на проф. д-р Йорданка Гешева на тема „Фамилия барони и графовете Пеячевич в паметта на поколенията (XVIII–XX век)“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom. Виж ...