• Институт за исторически изследвания към БАН
  • СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА И ИСТОРИОГРАФИЯТА“ На 26 октомври 2021 г.,  вторник, от 16:30 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира  ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Стефка Първева на тема „Професионални превозвачи на хора и стоки по пътищата на Румелия през ХVІІ–ХVІІІ век“  Лекцията ще се проведе виртуално чрез платформа ...
  • Представяне на монографията „Аз служа! 100 години Български младежки Червен кръст (1921-2021) На 14 октомври 2021 г. от 16 часа в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде представена монографията „Аз служа! 100 години Български младежки Червен кръст (1921-2021)“ с автори проф. Росица Стоянова и Дивна Гоцева от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Книгата, която е част от инициативите, свързани с ...