Представяне на монографията „Аз служа! 100 години Български младежки Червен кръст (1921-2021)

На 14 октомври 2021 г. от 16 часа в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде представена монографията „Аз служа! 100 години Български младежки Червен кръст (1921-2021)“ с автори проф. Росица Стоянова и Дивна Гоцева от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Книгата, която е част от инициативите, свързани с … Read moreПредставяне на монографията „Аз служа! 100 години Български младежки Червен кръст (1921-2021)

Международна конференция „Залезът на Балканското Средновековие“

На 22–23 октомври 2021 г. ще се проведе международната онлайн конференция „Залезът на Балканското Средновековие“, която се организира от секцията „Средновековна история“ към Института за исторически изследвания – БАН, катедрата „История на Византия“ към Философския факултет на Белградския университет и Архива на Сръбската православна църква по случай 650 години от смъртта на царете Йоан Александър … Read moreМеждународна конференция „Залезът на Балканското Средновековие“

ИЗУЧАВАНЕТО НА СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА

На 5 и 6 октомври 2021 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН, а също и в ZOOM, се проведе научна конференция „Изучаването на световната история и българската историческа наука“ по повод 40-годишнината от основаването на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ в ИИстИ. Във … Read moreИЗУЧАВАНЕТО НА СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕРИФЕРИИТЕ НА ИМПЕРИИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, ХV–ХХ ВЕК: ВЛАСТ, ИНСТИТУЦИИ, ОБЩЕСТВО, АДАПТАЦИЯ“

На 14 септември 2021 г. се проведе онлайн международна научна конференция „Перифериите на империите и националните държави в Централна и Югоизточна Европа, ХV–ХХ век: власт, институции, общество, адаптация“, организирана от  Българо-унгарската историческа комисия, Института за исторически изследвания при БАН и Института за история при унгарския Изследователски център по хуманитаристика и провеждана с любезното съдействие на Институт … Read moreМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕРИФЕРИИТЕ НА ИМПЕРИИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, ХV–ХХ ВЕК: ВЛАСТ, ИНСТИТУЦИИ, ОБЩЕСТВО, АДАПТАЦИЯ“

Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“

На 6 юли 2021 г.,  вторник, от 16:30 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство,национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на проф. д-р Йорданка Гешева на тема „Фамилия барони и графовете Пеячевич в паметта на поколенията (XVIII–XX век)“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom. … Read moreСеминар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ – 29.06.2021 г.

На 29 юни 2021 г.,  Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на доц. д-р Надя Филипова на тема „Трудови миграции на български специалисти в Либия в годините на Студената война“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom. Виж видеозапис … Read moreСеминар „Актуални проблеми на историята и историографията“ – 29.06.2021 г.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХХ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 175-ГОДИШНИНАТА НА ХАРКОВСКАТА БЪЛГАРИСТИКА“

На 26 и 27 май 2021 г. се проведе международна научна онлайн конференция „ХХ Кирило-Методиевски четения, посветени на 175-годишнината на харковската българистика“. Дългогодишният интерес към българския език, история и култура в Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, чието начало поставя филологът славист и историк Измаил Иванович Срезневский (1812-1880), намира своя съвременен израз в разностранната дейност … Read moreМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХХ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 175-ГОДИШНИНАТА НА ХАРКОВСКАТА БЪЛГАРИСТИКА“

Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година: исторически и историографски аспекти“

12 – 13 май 2021 г., гр. Панагюрище Община Панагюрище, Институт за исторически изследвания – БАН, Сдружение „Български музеи“ и Исторически музей – Панагюрище организираха научна конференция по случай 145 години от избухването на Априлското въстание. Виж Програма на конференцията

Кръгла маса „Българското управление във Вардарска Македония“

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ И ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН  ОРГАНИЗИРАТ НА 19 АПРИЛ (ПОНЕДЕЛНИК) 2021 г. от 14:00 ч.   КРЪГЛА МАСА  НА ТЕМА „БЪЛГАРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ (1941–1944)“   Заседанията ще се проведат неприсъствено. Времето за представяне на доклади е до 15 мин. Срок за подаване на заявки – до 12 април 2021 … Read moreКръгла маса „Българското управление във Вардарска Македония“

Kонференция „Х Дриновски четения“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БАЛКАНИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: ОТ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ ДО ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА“ На 30 и 31 март 2021 г. се проведе международна научна онлайн конференция „Х Дриновски четения“ на тема „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“. Главен организатор на този форум бе Центърът по българистика и балкански изследвания „Марин … Read moreKонференция „Х Дриновски четения“