Kръгла маса „Как се пише за социализма след социализма? Словашки и български отговори върху социално-икономическата история през периода 1944–1989 г.“

На 30 май 2023 г., Институтът за исторически изследвания – БАН съвместно с Института за история – САН организира българо-словашка кръгла маса на тема „Как се пише за социализма след социализма? Словашки и български отговори върху социално-икономическата история през периода 1944–1989 г.“ Участваха проф. Лудовит Халон, проф. Роман Холец и доц. Мирослав Собол, които изнесоха лекция на тема „Economic … Продължение

Декларация в подкрепа на исканията на колегите от Държавна агенция „Архиви“

Общото събрание на учените в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките подкрепя справедливите искания на колегите от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ за достойно заплащане на техния труд. Той е нужен на обществото и на бъдещите поколения за съхраняване на паметта и националната ни идентичност, но се оказва обезценен на фона на нарастващата инфлация … Продължение

Международна конференция „Историческата българистика извън България: състояние и перспективи“

На 19 май 2023 г. в сградата на Българска академия на науките, зала „Иван Евстр. Гешов“ се проведе международна конференция на тема „Историческата българистика извън България: състояние и перспективи“. Тя е поредният научен форум, организиран от Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН и е посветена на Деня на светите братя Кирил и Методий, … Продължение

Семинар „Aктуални проблеми на българската история и историография“

На 16 май 2023 г., Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“,  финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на гл. ас. д-р Константин Голев на тема „Номадското присъствие в българските земи през епохата на византийското владичество“ Лекцията се проведе в хибриден … Продължение

Научна конференция „Българският Илинден (1903) – 120 години от Илинденско-Преображенското въстание“

Научна конференция „Българският Илинден (1903)“, посветена на 120 години от Илинденско-Преображенското въстание“ се проведе на 22 април 2023 г. във Варна. Организатори на форума бяха Институтът за исторически изследвания при БАН, Македонското културно-просветно дружество „Гоце Делчев“ – Варна и Македонският научен институт – София. В конференцията взеха участие учени от Института за исторически изследвания – … Продължение

Научна конференция „Дарителство и благотворителност в България – традиции и съвременност“

Научна конференция „Дарителство и благотворителност в България – традиции и съвременност“ бе проведена на 20-21 април в Хасково. Форума бе организиран от Института за исторически изследвания – БАН, Регионален исторически музей – Хасково и община Хасково. В конференцията взеха участие учени от Българската академия на науките, университети и музеи в страната. В съвременното общество на … Продължение

Памет за Мерсия Макдермот

На 28 март 2023 г. ни напусна Мерсия Макдермот – голямата приятелка на България, на Българската академия на науките, на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на плеяда българи, разбиращи смисъла от духовното общуване между народите. Мерсия Макдермот се среща с нашата родина още в младежките си години, запленена от идеята за изграждане на нова … Продължение

Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“

На 4 април 2023 г., вторник, от 15:00 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира П У Б Л И Ч Н А  Л Е К Ц И Я на гл. ас. д-р Ивайло … Продължение

Становище на историци относно политиката на България по еврейския въпрос в годините на Втората световна война

Политиката на България по еврейския въпрос в годините на Втората световна война Несъмнено геноцидът над еврейското население през Втората световна война е една от най-ужасяващите страници в съвременната история на човечеството. Напълно оправдано е изследването на тези страшни събития, известни с термина Холокост, да продължава да предизвиква интереса както на научните среди, така и на … Продължение

Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“

На 21 март 2023 г.,  вторник, Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Алека Стрезова на тема „Българските дипломати (1879–1918 г.)“ Лекцията се проведе в хибриден формат – в заседателната зала … Продължение