Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“ ще се проведе на 6 февруари 2023 г. от 9:30 ч. в Заседателна зала № 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“. Организатори на форума са Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Конференцията цели да събере … Продължение

„Историческата наука в съвременния свят“ – тържествена конференция, посветена на 75-та годишнина от създаването на Института за исторически изследвания при БАН

На 16 декември 2022 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките Институтът за исторически изследвания отбеляза 75-тата годишнина от своето създаване с конференция „Историческата наука в съвременния свят“. Тържественото събитие бе открито от директора на Института проф. Даниел Вачков, а във форума взеха участие редица млади учени от звеното, за да … Продължение

Тъжна вест

проф. д.и.н. ВИТКА ТОШКОВА (8.12.1939–29.11.2022) На 29.11.2022 г. ни напусна проф. Витка Тошкова – един от водещите специалисти по най-нова обща и българска история, учен-изследовател с широка ерудиция, със собствен стил, получил признание в страната и чужбина, дългогодишен член на колектива на Института по история към БАН и негов заместник-директор (1989–1993), на Научния съвет на … Продължение

Национална кръгла маса с международно участие „Българското културно-историческо наследство в Западните Балкани – актуални проблеми”

На 30 ноември 2022 г. Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките организира Кръгла маса с международно участие „Българското културно-историческо наследство в Западните Балкани – актуални проблеми“. Събитието се проведе в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (зала 1 – подкуполно пространство на зона „Ларго“, пл. „Независимост“ № 1). Виж Програма на Кръглата маса.

Представяне на сборник „История, памет, промяна“ в чест на проф. Ангел Димитров

Сборник „История, памет, промяна“ в чест на проф. Ангел Димитров бе представен на 29 ноември 2022  г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата е събрала студии и статии на представители на различни поколения изследователи. Основното ядро текстове са посветени на проблеми на възрожденската епоха и на широкото поле на националния … Продължение

Становище на български историци по въпроса: Имало ли е фашистки режим в България?

Характеристики на фашисткия политически модел Съвременната историческа, социологическа и политологическа наука (Хуан Линц, Стенли Пейн, Джорджо Ейнауди, Роджър Грифин, Робърт Пакстън и др.) е в консенсус по отношение на основните белези на фашизма и неговата същност. Фашизмът е обобщаващо понятие за крайно десен политически феномен. Към него, с известна условност и приближение може да се … Продължение

Национална кръгла маса „Имало ли е фашистки режим или фашистко управление в България?“

Национална кръгла маса, организирана от Института за исторически изследвания – БАН на тема: „Имало ли е фашистки режим или фашистко управление в България?“ се проведе на 4 ноември 2022 г. в зала „Акад. Иван Евстр. Гешов“ в централната сграда на Българската академия на науките. Участници бяха: проф. Даниел Вачков, Николай Поппетров и доц. Владимир Златарски … Продължение

Конференция „Местните елити и модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“

Национална научна конференция „Местните елити и модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“ в памет на учения, общественик, дипломат и редовен член на БКД/БАН Атанас Петров Шопов (1855-1922) се проведе на 11 и 12 октомври 2022 г. в Панагюрище. Организатори са Историческият музей – Панагюрище и Институтът за исторически изследвания при Българската академия на … Продължение

БЪЛГАРО-РУМЪНСКА КРЪГЛА МАСА ЗА ИСТОРИЯТА НА ДОБРУДЖА

Много оспорвана между България и Румъния и трудно разделена с „окончателна и вечна“ граница по силата на Крайовския договор от 1940 г., областта между Дунав и Черно море не само е разделяла и противопоставяла, но и свързвала двете съседни държави. Тези  исторически реалности бяха в основата на съвместния научен проект между Института за исторически изследвания … Продължение

Международна конференция „Просопография на Средновековна България“

На 7 и 8 октомври 2022 г. в Института за исторически изследвания – БАН се проведе международната конференция „ПРОСОПОГРАФИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“, организирана от секция „Средновековна история“ към Института за исторически изследвания – БАН (проф. дин Илия Г. Илиев, доц. д-р Сашка Георгиева, гл.ас. д-р Кирил Ненов). Целта на научното събитие е да се представят … Продължение