МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХХ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 175-ГОДИШНИНАТА НА ХАРКОВСКАТА БЪЛГАРИСТИКА“

На 26 и 27 май 2021 г. се проведе международна научна онлайн конференция „ХХ Кирило-Методиевски четения, посветени на 175-годишнината на харковската българистика“. Дългогодишният интерес към българския език, история и култура в Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, чието начало поставя филологът славист и историк Измаил Иванович Срезневский (1812-1880), намира своя съвременен израз в разностранната дейност … Read moreМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХХ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 175-ГОДИШНИНАТА НА ХАРКОВСКАТА БЪЛГАРИСТИКА“

Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година: исторически и историографски аспекти“

12 – 13 май 2021 г., гр. Панагюрище Община Панагюрище, Институт за исторически изследвания – БАН, Сдружение „Български музеи“ и Исторически музей – Панагюрище организираха научна конференция по случай 145 години от избухването на Априлското въстание. Виж Програма на конференцията

Кръгла маса „Българското управление във Вардарска Македония“

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ И ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН  ОРГАНИЗИРАТ НА 19 АПРИЛ (ПОНЕДЕЛНИК) 2021 г. от 14:00 ч.   КРЪГЛА МАСА  НА ТЕМА „БЪЛГАРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ (1941–1944)“   Заседанията ще се проведат неприсъствено. Времето за представяне на доклади е до 15 мин. Срок за подаване на заявки – до 12 април 2021 … Read moreКръгла маса „Българското управление във Вардарска Македония“

Kонференция „Х Дриновски четения“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БАЛКАНИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: ОТ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ ДО ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА“ На 30 и 31 март 2021 г. се проведе международна научна онлайн конференция „Х Дриновски четения“ на тема „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“. Главен организатор на този форум бе Центърът по българистика и балкански изследвания „Марин … Read moreKонференция „Х Дриновски четения“

Скръбна вест

Почина акад. КОНСТАНТИН КОСЕВ (15.08.1937–26.11.2020) Напусна ни изтъкнат учен-изследовател, дългогодишен професор в Историческия факултет на Софийския университет, заместник-директор на Института по история и на Единния център по история (1973–1978), заместник-председател на БАН (1996–2007), общественик и парламентарист. Възпитаник на школата на проф. Ал. Бурмов, специализирал в Мюнхен и Бон, К. Косев израства като един от най-добрите … Read moreСкръбна вест

Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка провеждането на Семинара „Актуални проблеми на историята и историографията“ се отлага! На 17 ноември 2020 г.,  в Института за исторически изследвания – БАН, партер, Голям салон в рамките на Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ ще бъдат изнесени Публични лекции по Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и … Read moreСеминар „Актуални проблеми на историята и историографията“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ

Научна конференция, посветена на 150-годишнината от учредяването на Българската екзархия се проведе на 29 октомври 2020 г.  в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и  в БАН – зала „Проф. Марин Дринов“. Организатори на форума са: Институтът за исторически изследвания – БАН, Богословският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Македонският научен институт – София. … Read moreНАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ

Резултати от проведен конкурс за работно място

На 17 Септември 2020 г., в изпълнение на Заповед на Директора на ИИстИ-БАН № 59 от 15 Септември 2020 г., се проведе събеседване с кандидатите, подали документи за  участие в обявения конкурс за заемане на длъжността „секретар“ на пълно работно време. Комисията по конкурса беше в състав: председател доц. д-р Благовест Нягулов – зам.-директор и членове … Read moreРезултати от проведен конкурс за работно място

Научен семинар „Миграцията и културноисторическото наследство“

На 15 септември 2020 г. при спазване на всички санитарни изисквания в „Дом на Учения“ и в Института за исторически изследвания към БАН се проведе Втори научен семинар „Миграцията и културноисторическото наследство“. Той се състоя като част от Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката. … Read moreНаучен семинар „Миграцията и културноисторическото наследство“

Заключителна кръгла маса

На 1 юли 2020 г. при спазване на всички санитарни изисквания в Института за исторически изследвания се състоя  Заключителна кръгла маса със задочно международно участие: „Войните на ХХ век – нови подходи, нови интерпретации, нови митове – поглед от ХХІ век“ Тя е част от проекта на Института за Исторически изследвания и Института по славяноведение, финансиран от … Read moreЗаключителна кръгла маса