Лекционни курсове в Докторантското училище на БАН

  • Проф. д-р Й. Гешева. Осем курса лекции за обучение на докторанти към Центъра за обучение на БАН. Тема: „Държавни институции в България според Търновската конституция и конституциите от 1947 и 1971 г.“.
  • Доц. д.и.н. Лизбет Любенова. Лекционен курс за обучение на докторанти към Центъра за обучение на БАН. Тема: „Историография”.
  • Доц. д-р Илияна Марчева. Лекционен курс за обучение на докторанти към Центъра за обучение на БАН. Тема: „Политика, икономика, общество в България през втората половина на ХХ век”,  30, часа, октомври – декември 2012 г.; 30 часа, летния семестър на уч. 2010 – 2011 г.; 20 часа, октомври – декември 2010 г.
  • Доц. д-р Благовест Нягулов Лекционен курс за обучение на докторанти към Центъра за обучение на БАН. Тема: „Малцинства и етнически политики в Югоизточна Европа”, 20 часа.