Декларация в подкрепа на исканията на колегите от Държавна агенция „Архиви“

Общото събрание на учените в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките подкрепя справедливите искания на колегите от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ за достойно заплащане на техния труд. Той е нужен на обществото и на бъдещите поколения за съхраняване на паметта и националната ни идентичност, но се оказва обезценен на фона на нарастващата инфлация и общото увеличаване на минималната работна заплата в страната.

Нека усилията на хората от системата на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ да получат подобаваща оценка, за да продължат да изпълняват своята важна и отговорна мисия, а не да бъдат забравената институция на паметта.

Декларацията е приета единодушно от Общото събрание на учените на Института за исторически изследвания при БАН на 16.05.2023 г.

Председател на ОС
проф. Р. Стоянова