Родознание

Родознание / Genealogia

В последното десетилетие Секция „Помощни исторически науки и информатика“ стана средище на подготовката и издаването на сп. „Родознание / Genealogia“ – орган на Българската генеалогична федерация „Родознание“. Изключително активна в това отношение е дейността на доц. А. Запрянова – председател на БГФ „Родознание“, както и на нейните членове – проф. М. Веков и доц. П. Пейковска. (Вж. Архив на списанието)