Национална научна конференция „Свиленград – 110 години свобода“

На 3 октомври 2022 г. в Свиленград се проведе националната научна конференция „Свиленград – 110 години свобода“, посветена на 110-атa годишнина от Балканската война и освобождението на града. Организирано от Историческия музей – Свиленград, мероприятието се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата. В организационния комитет на събитието участваха и двама представители на Института за исторически изследвания към БАН – доц. д-р Петя Димитрова и гл. ас. д-р Стефан Димитров. Сред участниците – военни историци от Военна академия „Г. С. Раковски“ (София) и Висшето военно-въздушно училище „Г. Бенковски“ (Долна Митрополия), от Музея на авиацията (филиал на НВИМ), учени от БАН, историци и краеведи от Хасково, Стара Загора и Свиленград – беше още един представител на ИИстИ – д-р Веселина Узунова. Виж Програма на конференцията