Kръгла маса „Как се пише за социализма след социализма? Словашки и български отговори върху социално-икономическата история през периода 1944–1989 г.“

На 30 май 2023 г., Институтът за исторически изследвания – БАН съвместно с Института за история – САН организира българо-словашка кръгла маса на тема „Как се пише за социализма след социализма? Словашки и български отговори върху социално-икономическата история през периода 1944–1989 г.

Участваха проф. Лудовит Халон, проф. Роман Холец и доц. Мирослав Собол, които изнесоха лекция на тема „Economic crises and attempts at economic reforms in Czechoslovakia (Slovakia) in the 1950s–1960s“, проф. Илияна Марчева – „Как се пише за социализма след социализма? Българският отговор върху социаликономическата история през периода 1944–1989 г.“ и проф. дн Теодоричка Готовска-Хенце – „Ерхард Бузек – честният брокер на Източна Европа“.

Събитието се проведе в заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН.

_________

Кръглата маса се реализира в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката, и общоинституския проект „Изследванията по съвременна история на България – състояние и перспективи. По случай 50 години секция „История на България след Втората световна война“ в Института за исторически изследвания – БАН.