Кръгла маса „Изследванията по съвременна история на България – състояние и перспективи.“

На 8 март 2023 г. се проведе Кръгла маса по общоинститутския проект „Изследванията по съвременна история на България – състояние и перспективи.“ по случай 50 години секция „История на България след Втората световна война“ в Института за исторически изследвания – БАН“. В нея взеха участие членове на проекта от Института и от ИФ на СУ – проф. Искра Баева, проф. Йордан Баев, проф. Пенка Пейковска, проф. Илияна Марчева, доц. Петя Димитрова, доц. Надя Филипова, доц. Румяна Чукова, гл. ас. Ирина Григорова, гл. ас. Симона Самуилова, гл. ас. Надежда Янковска, гл. ас. Детелина Динева. Така бе отбелязан първият етап от реализацията на проекта. Предстои да се проведе конференция и да се подготвят публикации по темата на проекта.

20220308_KM-50г-ИБВСВ_01

Image 1 of 5