Лекция „История на Българското книжовно дружество“

На 10 декември 2019 г. от 15:30 ч. гл. ас. д-р Димитър Христов изнесе публична лекция за историята на Българското книжовно дружество, като част от цикъла лекции „Историята през погледа на младите учени от Института за исторически изследвания – БАН“. Лекцията се проведе в Големия салон в сградата на Института: бул. „Шипченски проход“ №52, бл. 17, партер.

През юбилейната 2019 година имаше много поводи да се говори за историята на Българската академия на науките и нейния предшественик, Българското книжовно дружество (1869-1911). И тъй като настоящата лекция е посветена на същата тема, акцентът ще бъде поставен върху някои пренебрегнати страни и по-малко дискутирани въпроси. Сред тях са: борбата за привличане на българската интелигенция към каузата на БКД; вътрешните сблъсъци в управлението на дружеството; съревнованието между научното и литературно-художественото начало в дейността му; изключително важната, но недооценена роля на Настоятелството. Историческият път на БКД съдържа редица паралели на трудностите, през които днес преминава БАН, а заедно с тях и възможност да бъдат извлечени ценни поуки от миналото.