Лекция на д-р Страхил Панайотов – „Следи върху глината: Клинописното наследство“

На 10 ноември 2023 г. в Археологическия музей в Пловдив д-р Страхил Панайотов от Института за исторически изследвания – БАН изнесе лекция на тема: „Следи върху глината: Клинописното наследство“.