Международна конференция „Историческата българистика извън България: състояние и перспективи“

На 19 май 2023 г. в сградата на Българска академия на науките, зала „Иван Евстр. Гешов“ се проведе международна конференция на тема „Историческата българистика извън България: състояние и перспективи“. Тя е поредният научен форум, организиран от Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН и е посветена на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Съорганизатори са  Институтът за балканистика с Център по тракология и Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките в изпълнение на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. В конференцията взеха участие 23 учени, работещи у нас и в чужбина. В изнесените от тях доклади и изказвания бе разгледано състоянието на историческата българистика в 14 страни от Европа и Азия. Виж Програма на конференцията.