Международна кръгла маса, втора част

На 1 ноември 2019 г. в Института се състоя втората част от Международната кръгла маса по проекта между Института за исторически изследвания – БАН и Института за световна история – КАОН „Bulgaria and China: Historical Parallels in the Attempts at Modernization from the End of World War II to the Beginning of the 21st Century“. В нея взеха участие проф. Ли Жуи, д-р Хи Фен и Ли Лина от китайска страна и българските членове на проекта (виж Програма на кръглата маса). Освен докладите на срещата бяха разменени последните издания на института, както и издания на Македонския научен институт посветени и китайското списание Russian Studies. Общо беше мнението, че проектът е много полезен с оглед по-доброто запознаване с историографските търсения в двете страни по тази актуална тема. Той, заедно с предишния проект, бе оценен като добра база за по-нататъшно развитие на научното и човешкото сътрудничество между двата института.