Международна кръгла маса

На 1 юли 2019 г. се състоя Международна кръгла маса

„СЛАВЯНСКАТА ВЗАИМНОСТ МЕЖДУ ИЗКУШЕНИЯТА НА МИРА
И ИЗПИТАНИЯТА НА ВОЙНАТА (РАВНОСМЕТКАТА НА ХХ ВЕК)
.

Тя е част от проекта на Института за Исторически изследвания и  Института по славяноведение, финансиран от ФНИ-МОН и Российский фонд „Фундаментальных исследований“ „Русия, България, Балканите. Проблеми на войната и мира ХVІІІ-ХХІ век (митове и действителност)“.

Международната кръгла маса бе посветена на 140 години от установяване на дипломатически отношения между България и Русия. Тя е част от Програмата на Института за исторически изследвания „150 години БАН“.

В нея взеха участие 17 участника от ИИстИ-БАН и ИнСлав-РАН

Виж програмата тук