МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕРИФЕРИИТЕ НА ИМПЕРИИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, ХV–ХХ ВЕК: ВЛАСТ, ИНСТИТУЦИИ, ОБЩЕСТВО, АДАПТАЦИЯ“

На 14 септември 2021 г. се проведе онлайн международна научна конференция „Перифериите на империите и националните държави в Централна и Югоизточна Европа, ХV–ХХ век: власт, институции, общество, адаптация“, организирана от  Българо-унгарската историческа комисия, Института за исторически изследвания при БАН и Института за история при унгарския Изследователски център по хуманитаристика и провеждана с любезното съдействие на Институт Ференц | Унгарски културен институт София.

Виж Програма