Димитър Митев

доц. д-р Димитър Митев

12 април 1952 г.

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Български национален въпрос в ново и най-ново време;
Външна политика на България през ХХ в.;
Международни отношения в периода между двете световни войни.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1971-1975 г. СУ „Св. Кл. Охридски“, спец. История;
1981-1984 г. Институт за исторически изследвания – БАН – докторант.

Заемани длъжности

2015 г. – … Ръководител на Секция „Български национален въпрос“ – ИИстИ–БАН;
1985-2015 г. член на Секция „Български национален въпрос“ – И ИстИ–БАН.

Научна степен и звание

2014 г. – … – доцент;
1986-2014 г. – главен асистент.

Членства в редколегии и издателски научни съвети

2016 – … член на редколегията на сп. Исторически преглед;
2017 – …; 2015 – …
– член на Научния съвет на ИИст.И-БАН;
2017 – …
– член Научния съвет на Македонския научен институт;
2017 – … – член на издателския съвет към Македонски научен институт;
1989-1992 г. – член на редколегията на сп. Военноисторически сборник.

Научни специализации

2004 г. Лондон;
1989 г.; 1990г. – Женева, Архив на Обществото на народите;
1984 г. – Лондон.

Езици

английски, руски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

Бяло море – изгубената мечта (България, Великобритания и Тракийският въпрос 1918 – 1923 г.), С. 2014

Цар Борис ІІІ в британската дипломатическа кореспонденция (1919 – 1941 г.):
т. І 1919 – 1934 г., Архивите говорят, т. 38, С. 2005 г.;
т. ІІ (1934 – 1941), Архивите говорят, т. 43, С. 2007 г.

От Скопие до Женева, Димитър Шалев, защитник на малцинствата в Обществото на народите, С. 2012 г.

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

 • Ньой-катастрофата, сп. на БАН, 2016 г., кн. 1
 • Превратът от 19 май 1934 г. и цар Борис ІІІ – поглед от британската легация в София, Военноисторически сборник, 2016 г., кн. 2
 • Четническата криза на Балканите от лятото на 1921 г. Международни измерения, Известия на държавните архиви, кн. 110 (2017 г.)
 • Готово ли бе българското общество за предизвикателството Балкански войни, Военноисторически сборник, 2012 г., кн. 3.
 • Тракийският договор 1920 г., Известия на държавните архиви, кн. 97 (2009 г.)
 • Ген. Ал. Протогеров във фокуса на Интелиджънс сървис, Военноисторически сборник 1991 г., кн. 5.
 • Съглашенските държави и Солунското примире през 1918 г., Исторически преглед 1988 г., кн. 2.
 • Българският малцинствен въпрос пред Обществото на народите, Етюд историк, т. ХІV, С. 1990 г.
 • Идеята за Балканско Локарно – възможности и реализация, Военноисторически сборник, 1990 г., кн. 4.
 • Непубликувано интервю на Димитър Благоев пред в. Таймс, Векове, 1987 г., кн. 2.
 • Англия и Македонският въпрос по време на Второто лейбъристко правителство, Исторически преглед 1986 г., кн. 2.
 • Великобритания и разпускането на съглашенския военно-контролен орган в България през 1927 г., Военноисторически сборник, 1985 г., кн. 5.
 • Политиката на английското правителство на Болдуин по Македонския въпрос (1924 – 1929 г., Векове, 1985 г., кн. 3.
 • Превратът на 9 юни 1923 г., Англия и Македонският въпрос, Исторически преглед, 1983 г., кн. 4.

4. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Преводи:

Кевин Рафтър, Шин Фейн в сянката на тероризма 1905 – 2005, С. 2011, превод от англ. език.