Христо Милков

Доц. д-р Христо Милков

6 юли 1964, София

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Съвременна френска история от Първата световна война до наши дни;
Съвременна българска история;
Ролята на личността в историята;
Митология и пропаганда; европейската радиопропаганда на български език през Втората световна война;
Френският май 1968 г.;
Роля на лозунгите, афишите и плакатите в политическия живот.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

Магистър, 1983-1988.
Специалност „история“
Втора специалност „френски език“

Специализация: „нова и нова обща история“, 1986-1988.

Дипломна работа на тема:
„Националната революция на маршал Петен (17 ноември 1940 г. –11 ноември 1942 г.)”; научен ръководител: проф. д.и.н. Милен Семков.

Заемани длъжности

Доцент:
в професионално направление 2.2. История и археология,
научна област „Нова и най-нова обща история“,
шифър 05.03.04.
06.10.2016 и продължава.

Научен сътрудник І степен: (главен асистент):
13.05.2003 – 06.10.2016.

Научен сътрудник ІІ степен (асистент):
21.05.2000 – 12.05.12.05.2003 г.

Проучвател:
01.07.1989 – 21.05.2000.

Научна степен и звание

Доктор по история:
Квалификация: нова и най-нова обща история.

Докторска дисертация на тема:
„Сравнение между митологиите на маршал Петен и на генерал Дьо Гол (17 юни 1940 г. – 11 ноември 1942 г.)“; диплома № 23 202 от 15. 08. 1994; научен ръководител: проф. д.и.н. Витка Тошкова.

Членства в научни организации и сдружения

Член на Научния съвет и кореспондент за България на Фондация „Шарл дьо Гол“ от 2010 година и продължава.

Индивидуален научен проект

Външната политика на Франция от Дьо Гол до Митеран /1958-1995/. (2011-2014), изпълнена планова задача. Студии и статии.

1968 – свободата на власт: лозунгите, афишите, плакатите и възгласите през Френския май (2007-2010), изпълнена планова задача.

Студии и статии

Европейската радиопропаганда на български език (1 септември 1939-22 юни 1941), изпълнена планова задача.

Студии и статии.

Българското разузнаване във Франция (1944-1973), нова планова задача. Студии и статии. Срок на изпълнение: 2018.

Езици

Руски, френски и английски.

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

І. Монография по темата на дисертацията

 1. Дуелът за сърцето на французина. Митовете Петен и Дьо Гол (17 юни 1940 г. – 11 ноември 1942 г.). ИК „Сребърен лъв“. София, 1998, 306 с. ISBN 954-571-113-2. Тази книга излeзе от печат благодарение на щедрото спомоществователство на Фондация „Свободна и демократична България”.

ІІ. Монографии извън темата на дисертацията

 1. Митове в синьо и червено (10 ноември 1989 – 10 юни 1990). Издателство „Херон прес“, София, 1999, 170 с. ISBN 954-580-060-7.
 2. Клубът на Месиите. Образите на световните водачи в европейската радиопропаганда на български език (1 септември 1939 г. – 22 юни 1941 г.). Издателство „Прес”. София, 2010, 574 с. 25 снимки и карикатури. Тази книга излезе от печат благодарение на щедрото спомоществователство на Издателство „Прес”. (Хабилитационен труд)
 3. Дьо Гол е Историята (1940-1969). Издателство „Фабер“, София, 2010. 329 с.. Тази книга, публикувана в рамките на Програмата за подпомагане на книгоиздаването „Витоша“, се ползва с подкрепата на Френския институт в София. Допълнително финансиране от Фондация „Шарл дьо Гол“. Приложение от 83 снимки.

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

I. Студии и статии по темата на дисертацията

 1. Изгревът и залезът на мита Петен – сп. „История и обществознание“, 1/1989, с. 51-59.
 2. Петен, петенизъм… – сп. „Векове“, 5/1990, с. 32-43.
 3. Петен-Дьо Гол – двубой на митовете (17 юни 1940 г. – 11 ноември 1942 г.) – сп. „Политически изследвания“, 2/1994, с. 213-220.
 4. Две от лицата на антисемитизма – сп. „Международни отношения“, 5/1994, с. 118-123.
 5. „Националната революция“ на маршал Петен в българските дипломатически документи (17 юни 1940 г. – 11 ноември 1942 г.) –Вulgarian Нistorian Review, 4/1995, с. 55-73, на френски език.
 6. Човешкото и „героичното“ в личността на Шарл дьо Гол до „Първия ден“ – сп. „Минало“, 1/1997, с. 77-90, 26 м.с., анотация на фр. език.
 7. „18 юни“ или пак за истината и нейната имитация – сп. „Минало“, 4/1999, с. 53-63.

II. Студии и статии извън темата на дисертацията

Международни отношения

 1. 1943 – думи за мир по време на война – сп. „Международни отношения“, 1/1995, с. 118-123, 15 м.с.
 2. Мирът, който не стана справедлив – сп. „Политически изследвания“, 3/1996, с. 293-301, 20 м.с.
 3. Името „Македония“ в гръцко-македонския спор (1991-1997) – сп. „Политически изследвания“, 1997-1998, с. 167-175, 25 м.с.
 4. Мирни планове в „разделната“ година – сп. „Международни отношения“, 5/1999, с. 107-121, 17 м.с.
 5. 1943: Европейците в „разделната година“ – сп. „Международни отношения“, 5/2000, с. 89-102, 17 м.с.
 6. Образът на врага: френско-германският двубой в карикатурата (1914-1918) – Първата световна война: Памет на поколенията. Сборник. София, 2014. ISBN: 978-954-92709-6-9, с. 107-122. Участие в сборник статии от международна научна конференция на тема Първата световна война: „Памет за поколенията“, организирана от Уни БИТ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ИИстИ-БАН, 9-10 април 2014 г., карикатури, текстове – приложение, карикатури.
 7. Франция – мишена на българското външно разузнаване (1958-1969) – Bulgarian Historical Review, 2014, 60 с.
 8. Външната политика на Помпиду – наследство или различие (по документи от Министерството на вътрешните работи) – сп. „Исторически преглед“, 2014, 34 с.
 9. Българската култура във Франция през Желязната завеса (1958-1968) – сборник статии от национална научна конференция „Балканите: култури и манталитети”, 15 април 2014 г. Издателство „Ан-Ди“, София, 2014, c. 127-140. 12 с.
 10. Телевизионният двубой Дьо Гол-Митеран. Президентските избори във Франция от 1965 г. – От век на век, от слово към слово. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д.и.н. Филип Панайотов, Университетско издателство „Свети Климент Охридски”, 12 с., София, 2014, с. 111-120.
 11. Външната политика на Помпиду към Румъния – III международен симпозиум по балкански исторически проучвания: Балканската история и турския език на Балканите. Букурещ, 22-26 април 2015 г., 11 с., сборник статии, на английски език.
  Партньори: Комитет за международния симпозиум по балкански исторически проучвания; Университет Мехмед Акиф Ерсой, Академия на румънските учени, Асоциация за отоманското наследство и турски културни проучвания.

Френска съвременна история

 1. Митът Дьо Гол през речите и пресконференциите (лекция пред студенти от ФЖМК към СУ „Св. Климент Охридски“ – „Български литературно-исторически сборник“, 1/2003, с. 99-109, 10 м.с.
 2. На срещата… Шарл дьо Гол – сп. „Демократически преглед“, кн. 48, 2001/2002, с. 390-413, 41 м.с.
 3. Генерал Дьо Гол по кървавия път към Евиан – сп. „Исторически преглед“, 1-2/2004, с. 155-172, 27 с.
 4. Националното и европейското във вижданията на Дьо Гол (1958-1969) – Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. Академично издателство „Марин Дринов“, С., 2005, с. 123-150, 45 с.
 5. Митът Дьо Гол в речите и пресконференциите – сп. „Исторически преглед“, 5-6/2005, с. 111-150, 33 м.с.
 6. Масю – синоним на честност и свободомислие или престъпник – сп. „Минало“, 1/2006, с. 73-84, 20 м. с., снимки.
 7. Държавници – да имаш и да нямаш – „Български литературно-исторически алманах“, 2006, с. 49-51, 8 к.с.
 8. Национализацията – гаранция за оцеляване и перспектива на Франция (3 юни 1944 – 20 януари 1946 г.) – ВНR, 3-4/2006, с. 181-196, 27 с., на френски език.
 9. Скъпоплатената победа – сп. „Минало“, 3/2007, с. 45-60, 25 с., снимки.
 10. Дьо Гол – защитникът на черния човек. Конференцията в Бразавил (30 януари 1944 г. – 8 февруари 1944 г.) – ВНR, 3-4/2009, c. 177-192, 26 с., на френски език.
 11. Без Дьо Гол Франция нямаше да бъде Франция – сп. „Минало“, 1/2011, с. 61-76, 26 с.
 12. Дьо Гол: всеки французин е бил, е или ще бъде голист – „Призвание и всеотдайност. В чест на 70-годишния юбилей и 40-годишнината научна дейност на проф. д.и.н. Витка Тошкова“. Ред. Л. Ревякина. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2011, с. 354-365, 18 с.
 13. Дьо Гол: мъжеството да си отидеш навреме – BHR, 3-4/2011, с. 106-131, 47 с.
 14. Дьо Гол – под бронята на героя – сп. „Исторически преглед“, 3-4/2012, с. 128-155, 43 с.
 15. Решимостта и достойнството да си отидеш сам. Оставката на президента в практиката на Френската република – Русенски университет „Ангел Кънчев“. Научни трудове, Том 51, серия 6.2, секция Педагогика, етнология и психология. История, етнология и фолклор. Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, 2012, с. 216-222, 9 с.
 16. Произход и корени на френския антисемитизъм. Еврейският геноцид във Франция. (1940-1944) – ВHR, 2015, 3-4, 156-178.
 17. Произход и корени на френския антисемитизъм. Еврейският геноцид във Франция. (1940-1944) – The Social Sciences Review of the faculty of Sciences and Litters University of Uludag Bursa, Turcey, 2015, 33 с., под печат.
 18. Шарли Ебдо – окървавеният смях: разстреляните карикатури – Религии: култури и политики. Религии, култури, политики. Балканите, 20-21 век, Издателство „Ан-Ди”, София, 2015, 143-156, 11 снимки.
 19. Май 1968: Дьо Гол „на везните“ – сп. „Исторически преглед“, 3-4/2006, с. 104-131, 46 с.
 20. Май 1968: разбуденото общество – сп. „Исторически преглед“, 1-2/2008, с. 231-260, 52 с.
 21. Френският май в слово и образ: помитането на кумирите – сп. „Минало“, 1/2009, с. 66-86, 27 с., снимки.
 22. Дьо Гол-улицата: задочният диалог – сп. „Минало“, 2/2010, с. 58-76, 35 с., снимки.
 23. Май 1968 в българските дипломатически документи – 30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ – Българска академия на науките, Институт по история, София, 2010, с. 210-228, 26 с.
 24. Май 1968: образът на Дьо Гол в лозунгите, афишите и графитите – „Гражданският протест – минало, настояще, бъдеще“. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2012. с. 49-67, 6 снимки, 26 с.
 25. Фоторазказ „Париж’68“, електронно списание Nota Bene, 2013, Бр.24, 5 снимки, 5 с., notabene-bg.org.

Европейската радиопропаганда на български език

 1. Случаят“ Хес в европейската радиопропаганда на български език- май 1941 г. – сп. Минало, 3/1998, с. 65-77, 26 м.с.
 2. Лъвът и еднорогьт срещу свастиката на български език (28 октомври 1940 г. – 22 юни 1941 г.) – сп. „Военноисторически сборник“, 1/1999, с. 46-59, 29 м.с.
 3. Чърчил срещу Хитлер на български език (28 октомври 1940 г. – 22 юни 1941 г.) – сп. „Исторически преглед“, 5-6/2001, с. 147-165, 29 м.с.
 4. Ключови образи в европейската радиопропаганда на български език (1 септември 1939 г. – 22 юни 1941 г.) – Втората световна война. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 20-21 юни 2001 г. Военно издателство, С., 2002, с. 343-355, 19 м.с.
 5. „Непредвидената война“ в ефир (италианското нападение срещу Гърция на 28 октомври 1940 г.) – ВНR, 1-2/2002, с. 161-194, 65 м.с., на френски език.
 6. 22 юни 1941 г. в европейската радиопропаганда на български език – ВНR, 3-4/2003, с. 154-173, 32 м.с., на френски език.
 7. „Българската линия“ в англо-германския двубой в ефир (28 октомври 1940 г. – 22 юни 1941 г.) – сп. Минало, 1/2003, с. 78-88, 26 м.с.
 8. Турската пропаганда на вълните на Радио Анкара (28 октомври 1940 г. – 22 юни 1941 г.) – сп. „Минало“, 3/2004, с. 64-72, 27 м.с., снимки.
 9. Радиото – информатор и манипулатор – приятел и враг – BHR, 1/2005, с. 148-166, 29 с., на рус. език.
 10. Европейската радиопропаганда и България през първия период на Втората световна война – сп. „Исторически преглед“, 5-6/2009, с. 91-120, 39 с.
 11. Британската пропаганда към България през първия период на Втората световна война (по документи от Архива на Министерството на вътрешните работи) – международна научна конференция „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“, Посветена на 70-годишнината от края на Втората световна война, 21-23 април 2015 г., София, 9 к.с., Институт за исторически изследвания – БАН, Военна академия „Георги Сава Раковски“. Книгата се издава със съдействието на инициативен комитет за отбелязване на 70 години от края на Втората световна война. София, 2016, 347-361.

Българска съвременна митология след 1989 г.

 1. Моят враг е и твой враг – сп. „Политически изследвания“, 3/1995, с. 313-321.
 2. Образ срещу образ (10 ноември 1989 г. – 10 юни 1990 г.) – ВНR, 1-2/2000, с. 139-172.
 3. Посмъртните образи на Тодор Живков. – Сб. „Социолингвистика“ 4. 10 години ПРОМЯНА в Източна Европа. Издателство „Буллекс“, С., 1999, с. 371-379, 17 м.с., резюме на англ. език.
 4. Първи стъпки към демокрацията: от декор към декор – сп. „Исторически преглед“, 2013/5-6, 171-175.

Документални публикации

 1. Два документа за Фръчковския род – сп. „Исторически преглед”, 1/1991, с. 75-79, 16 м.с.
 2. Още един документ за Илинденско-Преображенското въстание – Военноисторически сборник, 4/1991, с. 108-117, 29 м. с.
 3. Още един документ за Илинденско-Преображенското въстание – Военноисторически сборник, 4/1991, с. 108-117, 29 м. с. http://www.promacedonia.org/v_mak/a_gramenov.html
 4. Полк. Жан д’Екриен. Националната независимост и политиката на генерал Дьо Гол (лекция). Превод и коментари: Христо Милков. с. 59-70. От бунтовника към суверена бунтовник. Интервю на Х.М. с полк. Д’Екриен, с. 71-73. – Минало, 1/1996.
 5. Една фамилия във вихъра на войната – Сборник статии от международната научна конференция „100 години от Балканските войни – Ретроспекции и проекции“ (3-8 октомври 2012 г.), София и др., организирана от ВА „Г. С. Раковски“, Института за исторически изследвания и др. в чест на 100-годишнината от Балканската война, 2012, 7 с., снимки, под печат.
 6. „Един много дълъг път“ – изповед на един българин, погълнат от войната. Дневник на Стоян Христов Камбуров – участие в сборника статии от международната научна конференция от 11 и 12 ноември 2013 г. на тема „100 години от Балканските войни. Извори и документи”, посветена на 100-годишнината от Балканските войни и организирана от Института за исторически изследвания – БАН и Военна академия „Г. С. Раковски“, под печат. 9 с. Конференцията бе проведена в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0058 „България – извори и документи”, София, 11-12 ноември 2013 г.
 7. МНИ помогна за разгадаването на мистерия с Фръчковския род. 2015. /Люботрън [Любен Крапчев] Свещеник Овенти Исачев. С. Родина, 15 март 1927, бр. 9, г. 1.
 8. Македония в архивите на ЦРУ. Ч.1. Съпротивителни групи във Вардарска Македония, 2017
 9. Десетки българи от ВМРО и Революционна Народна България лежат в югославски затвор, 2017.
 10. Документи на ЦРУ за масовата екзекуция в Струмица през 1951 г. Реакцията на населението на Струмица на екзекуцията петимата студенти от УДБА. Условията в гимназията в Струмица. Струмишката гимназия. 2017.
 11. Македония в архивите на ЦРУ. – сп. Македонски преглед. Година 39, 2017, кн.1, 127-145.
 12. Македония в архивите на ЦРУ (продължение от кн. 1) – сп. Македонски преглед 40, 2017, кн.2, 123-135.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

Представяне на монографиите на Христо Милков, издадени през 2010 г. на сайт „Факел.бг”, удостоен с националната награда „Христо Г. Данов“ за 2013 г.:

 1. Генералът и историята, 15.08.2013, Не става дума за нашенец с лампази / Дьо Гол е Историята (1940-1969). Издателство „Фабер”, София, 2010. 332 с.
 2. Историкът Христо Милков: В Клуба на месиите членуват само спасители, обединители, освободители и победители 20.02.2014 „Човекът на Провидението“ в митологията на Мусолини, Хитлер, Чърчил, Рузвелт и Сталин. Разговора води Румен Леонидов.  / Клубът на Месиите. Образите на световните водачи в европейската радиопропаганда на български език (1 септември 1939 г. – 22 юни 1941 г.). Издателство „Прес”. София, 2010, 416 с.

Интервю във френско списание

Четвърт век, посветен на историята на Франция – интервю на проф. д-р Минка Златева от ФКМЖ на СУ „Св. Климент Охридски” с гл. ас. д-р Христо Милков от Института за исторически изследвания при БАН
Un quart de siècle consacré à l’histoire de France – Professeur Dr Minka Zlateva, de l’Université „Saint Kliment Ohridski“, Sofia, Revue périodique sur la vie en Bulgarie. Publiée par l’Institut Franco-bulgare en Bulgarie, N° 77. Février 2013, 19-20. (Представяне на гл. ас. д-р Христо Милков).
Un quart de siècle consacré à l’histoire de France – Professeur Dr Minka Zlateva, de l’Université „Saint Kliment Ohridski“, Sofia, Revue périodique sur la vie en Bulgarie. Publiée par l’Institut Franco-bulgare en Bulgarie, N° 78. Mars 2013, 21-22.

Съставителство и редакция:

 • Един много дълъг път. Дневник на Стоян Христов Камбуров. Предговор, съставителство, бележки – Христо Милков, Прес ООД, С., 2003, 72 с. Тази книга излезе от печат благодарение на щедрото спомоществователство на Прес ООД.
 • Георги Трайчев, Любен Крапчев. Апостол Христов Фръчковски. Овенти Исачев Фръчковски. След Световната война – Документален сборник „Българите и Голямата война”, София, 2016, Българска академия на науките. Институт за исторически изследвания. Държавна агенция „Архиви”, 296-304.(Хр. Милков – съставител).
 • Българите и Французите. Les Bulgares et les Français. Издателство Тангра ТанНакРа. София, 2011, ISBN 9789543780730 (Христо Милков -консултант).

Учебни помагала:

 1. Тестове по „История и цивилизация“. Текущ контрол и самоподготовка за 10 клас. Период от Третата българска държава до наши дни, хронология, речник на използваните термини (за целия период). Издателство „Ариадна“, София, 2012, 76 с. (съставител).
 2. Тестове по „История и цивилизация“. Текущ контрол и самоподготовка. за 11-12 клас (съсъставител). Период от Третата българска държава до наши дни, хронология, речник на използваните термини (за целия период). 2013, София, Изд. „Ариадна”, 75 с., 84 к.с. (Хр.Милков е съставител на частта, обхващаща периода от възстановяването на българската държавност до наши дни)

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

Участия в национални и/или международни научни форуми

 1. Ключовите образи в европейската радиопропаганда на български език (1 септември 1939 г. – 22 юни 1941 г.) – Международна научна конференция в София „Втората световна война и Балканите, 20-21 юни 2001, участие в кръгла маса „Войната, медиите, хората”, 6 м.с.
 2. Дьо Гол – последният велик човек в Историята (120 години от рождението на Генерала) – Научна конференция „Личността в историята”, организирана от РИМ-Стара Загора на 22 и 23 април 2010 г., 5 к.с. служебна бележка.
 3. Радио Атина на български език през „непредвидената война“ (1940-1941) – Приносът на балканските народи за победата на Втората световна война, Научна конференция с международно участие. Организирана от ВА „Георги Стойков Раковски”, НВИМ, ИИ при БАН (съорганизатор), Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Българската комисия по военна история, Читалище „Зора“ – Кюстендил, София, 10 май 2010 г., 5 к.с., сборник статии и съобщения.
  Конференцията бе едно от мероприятията за отбелязване 65-годишнината от 9 май, който бе честван освен като Ден на победата над фашизма, така и като Ден на Европа. Честването се осъществи под патронажа на президента Георги Първанов в Координация с Национален комитет с председател проф. Георги Марков, директор на Института по история при БАН.
 4. Една фамилия във вихъра на войната – Международна конференция „100 години от Балканските войни – Ретроспекции и проекции” (3-8 октомври 2012 г.), София и др., организирана от ВА „Г. С. Раковски”, Института за исторически изследвания и др., 5 к.с.
 5. Май 1968: образът на Дьо Гол в лозунгите, афишите и графитите, 5 к.с., научна конференция от 12 октомври 2012 г. под заглавие „Гражданският протест – минало, настояще, бъдеще”, организирана от Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.
 6. Решимостта и достойнството да си отидеш сам. Оставката на президента в практиката на Френската република, 5 к.с., научна конференция с международно участие, организирана от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – Русе в чест на Деня на будителите, 26-27 октомври 2012 г.
 7. „Един много дълъг път“ – изповед на един българин, погълнат от войната. Дневник на Стоян Христов Камбуров – международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи“. организирана от Институт за исторически изследвания – БАН и Военна академия „Г. С. Раковски“. Конференцията бе проведена в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0058 „България – извори и документи”, София, 11-12 ноември 2013 г.
 8. Образът на врага: френско-германският двубой в карикатурата (1914-1918) – Участие с доклад в международна научна конференция на тема „Първата световна война: Памет за поколенията”, организирана от Уни БИТ, ЮЗУ „Неофит Рилски” и ИИстИ-БАН, 9-10 април 2014 г., 7 к.с.
 9. Българската култура във Франция през Желязната завеса (1958-1969) – национална научна конференция „Балканите: култури и манталитети”, организирана от УниБИТ, София, 15 април 2014 г., 4 к.с.
 10. Фръчковският род: от четката през кръста до револвера – „Духовност и книжовност на българите през вековете“ – кръгла маса, посветена на празника на Св. Св. Кирил и Методий”, 20.05.2014 г., организирана от Института за исторически изследвания, 7 снимки.
 11. Перипетиите около стаята в „Сите Юниверситер, дарена от Иван Евстратиев Гешов (уточн. – Евстрати Иванов Гешов – Хр. М.)“ (По документи от Министерството на външните работи) – участие с доклад в национална научна конференция „Академик Иван Евстратиев Гешов (1848-1924) – държавник, общественик и учен, меценат на българската наука и култура. Конференцията се провежда в рамките на проекта „145 години от основаването на БАН“, 6-7 ноември 2014 г., РИМ-Пловдив.
  Организатори: ИИстИ-БАН, РАЦ-Пловдив, РИМ-Пловдив, Община Пловдив.
 12. Шарли Ебдо – окървавеният смях: разстреляните карикатури – „Религии и политики на Балканите“ – международна научна конференция, организирана от УНИБИТ, 16 април 2015 г.
 13. 1968: от Париж към София. От Френския май към Световния фестивал – юбилейната научна конференция, организирана от НБУ по случай 20 години от департамент „История“ на тема „Под знака на музата Клио“, 29-30 май 2015 г.
 14. Британската пропаганда към България през първия период на Втората световна война“ (по документи от Архива на Министерството на вътрешните работи) – международна научна конференция „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“, Посветена на 70-годишнината от края на Втората световна война. Под патронажа на председателя на Националния инициативен комитет за отбелязване на 70-годишнината от края на Втората световна война Николай Ненчев – министър на отбраната на Република България. Организатор: Военна академия „Г. С. Раковски”. Съорганизатори: Институт за исторически изследвания – БАН, Институт по балканистика с център по тракология – БАН, Национален военноисторически музей Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюз на възпитаниците на военните на НВ училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство, Съюз на ветераните от войните в България, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Отечествен съюз на България, Български антифашистки съюз, Македонски научен институт, Военноисторическа комисия, 21-23 април 2015 г
 15. Външната политика на Помпиду към Румъния – III международен симпозиум по балкански исторически проучвания: Балканската история и турския език на Балканите. Букурещ, 22-26 април 2015 г.
 16. Галичанки първи целунаха кръста през Илинденското въстание, национална научна конференция „Жените в българската литература, култура и история“, София, организирана от Катедрата по българска литература към Факултета по славянски филологии и Института за исторически изследвания при БАН, 20-21.10.2016 г.
 17. Цялата истина за Френския май 1968 – международна научна конференция, Русе, РБ „Любен Каравелов“, 25-26 април 2017 г.
 18. Втората световна война: премълчани истини. Изтерзаната Европа. – Международна научна конференция „Война и общество“, Шумен, 2-3.11.2017.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

– Над 100 научно-популярни статии.

Превод

Превод от английски език на поредица документи от дигиталната читалня на ЦРУ под рубриката „Македония в архивите на ЦРУ“.

Изготвяне на музейни сбирки, научни колекции, изложби и други културни изяви

Притежател на личен архив, включващ сбирка от 2000 лозунга, 2000 графита, плакати, афиши, анкети, печатни материали за съвременната българска история, за периода от 1989-1990 г. и на непубликувани материали за Фръчковския род от Галичко-Реканската школа и за участници в Балканските войни и Първата световна война

6. РЕЦЕНЗИИ

Заглавие: Дуелът за сърцето на французина. Рецензия:
Автор: Цветков, Пламен С. Фондация НАБИС, СП I 912, 1999 N 1, 214-216.