Научна конференция „Миграция и обществено развитие“

На 6 декември 2021 г. Институт за исторически изследвания – БАН организира научна конференция „Миграция и обществено развитие“ в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката. Виж програма на конференцията.