Пресконференция на ръководството на Общото събрание на БАН

На 9 февруари 2022 г. в Българската телеграфна агенция бе дадена пресконференция по повод Декларацията на VIII-то общо събрание на Българската академия на науките относно предвидената бюджетна субсидия за БАН за 2022 г.
Виж Видеозапис на пресконференцията