Международна конференция „Просопография на Средновековна България“

На 7 и 8 октомври 2022 г. в Института за исторически изследвания – БАН се проведе международната конференция „ПРОСОПОГРАФИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“, организирана от секция „Средновековна история“ към Института за исторически изследвания – БАН (проф. дин Илия Г. Илиев, доц. д-р Сашка Георгиева, гл.ас. д-р Кирил Ненов). Целта на научното събитие е да се представят нови изследвания върху биографиите и/или творчеството на средновековни българи, както и на свързани с тях личности от средновековна Европа.