Публична лекция „Освобождение vs окупация: метаморфозите на един мит“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в. (митове и действителност)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и на Семинара на Института „Актуални проблеми на историята и историографията“ организира

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на доц. д-р Петя Димитрова от Института за исторически изследвания –БАН
на тема: „Освобождение vs окупация: метаморфозите на един мит“
Лекцията се състоя на 23 юни 2020 г. в  Големия салон на Института за исторически изследвания: