Резултати от проведен конкурс за работно място

На 17 Септември 2020 г., в изпълнение на Заповед на Директора на ИИстИ-БАН № 59 от 15 Септември 2020 г., се проведе събеседване с кандидатите, подали документи за  участие в обявения конкурс за заемане на длъжността „секретар“ на пълно работно време. Комисията по конкурса беше в състав: председател доц. д-р Благовест Нягулов – зам.-директор и членове д-р Володя Милачков – пом.-директор, доц. д-р Надя Филипова – научен секретар, Аделина Константинова −  „Човешки ресурси“.

Явиха се осем кандидати: Бистра Иванова Мангърова, Невена Цветкова Хубенова, Надя Крумова Ставрева, Жана Василева Тотева, Веселина Константинова Попова, Мила Величкова Алексиева, Мери Лалева Днонджурова, Росица Николаева Георгиева, Бойка Владова Филипова. Всички кандидати бяха оценени въз основа на събеседването и на подадените от тях документи. Комисията класира на първите три места следните кандидати: 1. Росица Николаева Георгиева – 39 точки; 2. Веселина Константинова Попова – 37 точки; 3. Мила Величкова Алексиева – 32 точки. Комисията ще предложи на Росица Николаева Георгиева да подпише срочен трудов договор за заемане на длъжността „секретар“ на пълно работно време в ИИстИ-БАН.